Links

Sundhed.dk Log in med dit NemID og få bl.a. adgang til din Sundhedsjournal

SSI: Her kan du bl.a. læse om vaccinationer. Både når du skal rejse til udlandet og hvis dit barn skal vaccineres

Lægevagten: Kontaktnumre og Gode råd om brug af lægevagten

Borger.dk: Det officielle Danmarks adgang til din og familiens digitale løsning

Dansk Patient Sikkerheds Database: Læs mere om – og indrapporter – utilsigtede hændelser på denne side

Min medicin: er en hjemmeside om medicin, sygdomme, undersøgelser og behandling

Patientforeningen: En patientforening for alle uanset sygdommens art

Astma Allergi foreningen: Patientforening for personer med interesse i Astma og/eller allergi

Hjerteforening: Patientforening for personer med interesse i hjertesygdomme

Diabetesforeningen: Patientforening for personer med interesse i Diabetes

Lungeforeningen: Patientforening for personer med interesse i Lungesygdomme